Kapelkerk: huis van geloof, hoop en liefde.
Slider

1,5 meter kerkdiensten

De kerk wil het virus niet verder verspreiden. We doen dat om de meest kwetsbaren te beschermen en mee te helpen dat de zorg het aankan. 
Na een periode dat er geen diensten bijgewoond konden worden houden we diensten in de Kapelkerk, waarbij een deel van de gemeente fysiek aanwezig kan zijn (max. 30 personen) en de rest  van de gemeente de dienst online kan volgen. 

 

“De illusie van een maakbare samenleving wordt in deze crisis-situatie pijnlijk duidelijk, laten wij ons vertrouwen ruimhartig stellen op onze God en Vader.”

Online dienst

Wilt u/jij een online dienst meebeleven?
Je bent er slechts één klik van verwijderd!

Muziek in de Kapelkerk

Filmpjes van orgelspel en band-uitvoeringen zijn hier te vinden. Ook meer info over het orgel en de band.

Eerder uitgezonden diensten

Op deze pagina staan alle eerder opgeenomen diensten.

DIENSTEN

15-11-20 | ds. Alrik Vos
22-11-20 | ds.Paul vd Velde

29-11-20 | 1e Advent ds. Alrik Vos
6-12-20 | 2e Advent ds.Paul vd Velde
13-12-20 | 3e Advent ds. Alrik Vos
20-12-20 | 4e Advent ds.Paul  vd Velde

24-12-20 | Kerstnachtdienst ds.Paul vd Velde
25-12-20 | eerste kerstdag ds.Paul vd Velde
27-12-20 | leesdienst
31-12-20 19:30 | Oudjaar ds.Paul vd Velde

ADVENT

4 personen / 2 stellen die in verwachting zijn met bijzondere boodschappen en verschijningen van de Heer in hun leven. Het advent thema van hopen, verwachten en vertrouwen komt volop aan bod. In de preken komt de focus op deze personen en hoe ze ons voorgaan (en niet) in dat hopen op God. En op welke manier God verschijnt in hun levens

29-11-20 | 1e Advent – Elesabeth – ds. Alrik Vos
6-12-20 | 2e Advent  – Zacharias – ds.Paul vd Velde (en avondmaal)
13-12-20 | 3e Advent – Maria – ds. Alrik Vos
20-12-20 | 4e Advent – Jozef – ds.Paul  vd Velde (en avondmaal)

Wij ontmoeten elkaar in de monumentale Kapelkerk in het hart van Alkmaar waar al eeuwenlang Gods stem klinkt.

In deze kerk is iedereen welkom om stil te zijn, te luisteren, te vertellen, te bidden, te zingen en te delen in het verhaal van geloof, hoop en liefde.

BEN JE NIEUW?

Kennismaken is spannend. Kom eens kijken in onze samenkomst of maak een afspraak. Naast gewone leden zijn er in onze kerk ook gastleden. Dat is een prettige manier om betrokken te zijn zonder je helemaal te verbinden aan de kerk.

WIE WIJ ZIJN?

Wij zijn een groep mensen die samen het geloof vieren. Onze gemeente is een thuis voor mensen die hun geluk van Jezus Christus verwachten. En ons verlangen is dat veel mensen in Alkmaar Jezus leren kennen.

Komende activiteiten…

Gemeenteprofiel

Wat zijn onze doelen,  wat is onze visie? Wat vinden we belangrijk, waar zetten we ons voor in? Wat is onze rol in de stad? In ons uitgebreide gemeenteprofiel kunt u hier meer over lezen.

Wie is Jezus?

U heeft vast wel eens van Jezus gehoord. Maar wat staat er nu eigenlijk écht in de Bijbel? Wat kan Jezus persoonlijk voor u betekenen? Deze vragen staan centraal bij de Alpha Cursus, Christianity Explored en in de diensten van Mozaïek.

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Bijbel, 1 Korintiërs 13:2

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.

Bijbel, Psalmen 143:8

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

Bijbel, Jesaja 43:4