Over onze gemeente

Wij zijn een groep mensen die samen het geloof vieren en beleven. Onze gemeente is een thuis voor mensen die alles van Jezus Christus verwachten. En ons verlangen is dat veel mensen in Alkmaar Jezus leren kennen. We zoeken daarom steeds naar nieuwe manieren om de ‘woorden van eeuwig leven’ te vertellen. Telkens weer zijn we verwonderd dat mensen tot geloof komen. Ten slotte willen wij klaar staan voor elkaar en voor anderen. Samengevat: een hechte en levende gemeenschap van Christenen ‘Midden in Alkmaar’.

 

De Kapelkerk is een gereformeerde kerk. Onze gemeenschap komt voort uit de rijke protestantse traditie. Het belangrijkste kenmerk van een gereformeerde kerk is dat Jezus Christus centraal staat. De bijbel is onze inspiratiebron, daarin vinden we woorden met eeuwigheidswaarde. En we voelen ons uitgedaagd steeds opnieuw te ontdekken wat God ons vandaag te zeggen heeft.

 

Wij zijn een bruisende gemeente die de afgelopen jaren gegroeid is naar ca. 450 leden. Mensen van alle leeftijden voelen zich thuis bij ons. Er is veel jeug en jong-volwassenen. Het grootste deel bestaat uit gezinnen met kinderen op de basis- of middelbare school. Ook ouderen vinden een thuis in ons midden.

Gemeenteprofiel

We hebben als gemeente een uitgebreid gemeenteprofiel opgesteld waarin we weergeven wie we zijn, waar we naar streven en wat we belangrijk vinden. Dit profiel geeft een goed beeld van de Kapelkerk. Ben je benieuwd?

Wij hebben contact met…

De Kapelkerk maakt deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Dit kerkverband wordt gevormd door ruim 250 kerkelijke gemeentes, verspreid over Nederland. De NGK-gemeentes weten zich met elkaar verbonden door het geloof Jezus Christus. Omdat we bij hem horen willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid hebben we uitgesproken in onze belijdenissen en vormgegeven in onderlinge afspraken. Ook zijn er tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten. Naast het kerkverband hebben wij ook een nauwe samenwerking met De Open Hof in Alkmaar.