OMEGA

de Alpha cursus voor ouderen

Uitnodiging omegabijeenkomst voor ouderen

Op dinsdag 4 oktober a.s. start er een nieuwe reeks gespreksgroepen voor ouderen in de Kapelkerk Kapelsteeg 3 / Hoek Laat in Alkmaar. Maandelijks zullen wij in gesprek gaan met ouderen over voor hen boeiende levens- en geloofsonderwerpen. Deze omegagespreksgroep start met een themabijeenkomst over het onderwerp Eeuwig leven.

Om 10.00 uur ontvangen wij u van harte met een kopje koffie of thee. Vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur zullen we met u de diepte ingaan en zijn wij benieuwd naar uw visie op dit thema. “Hij die in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”, zegt de Heer Jezus in Johannes 6:47. Heeft dit betekenis voor u? Heeft dit invloed op uw leven? Hoe geeft dit invulling aan uw leven?

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit onderwerp van gesprek.
Wij hopen u te zien op dinsdag 4 oktober in de Kapelkerk.
Deelname is gratis.
U kunt zich opgeven via email: omega@kapelkerk.nl

Wat is OMEGA?

Wat de Alpha-cursus is voor jongeren en beginnende gelovigen, is OMEGA voor ouderen. OMEGA wil de oudere generatie helpen bij het vinden van antwoorden op allerlei levensvragen.

 

Door de tijd waarin we leven zijn die vragen soms ingewikkeld of nieuw. OMEGA wil op deze route tot een gids zijn. Met OMEGA gaan we in gesprek: bezinning en samen leren, gericht op verbinding en bemoediging. OMEGA gaat over geloof en zekerheid, schuld en hoop, zorg en afhankelijkheid, relaties en verdriet, voltooid leven en de wederkomst, (gebrek aan) contact met familie en kinderen, eenzaamheid en isolement, de (afnemende) vitaliteit en meer.

 

Voor wie?

Voor ouderen van onze kerken, maar ook voor geïnteresseerde buren, kennissen of vrienden. Het doel is om ouderen uit de gemeenten van de Kapelkerk en de Open Hof en andere ouderen uit Alkmaar samen te laten komen voor ontmoeting en om te groeien in geloof.

 

Wanneer?

We komen elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar in de Kapelkerk, onder leiding van Paul van der Velde. Vanaf 10.00 uur is er inloop en om 10.30 uur start het inhoudelijke programma. Om 11.30 uur sluiten we af.

 

Doe mee!

Wilt u graag deelnemen aan de bijeenkomsten van OMEGA? U bent van harte welkom! Opgeven hoeft niet. Ziet u het niet zitten om op eigen gelegenheid naar de Kapelkerk te komen? Laat dat even weten via diaconie@kapelkerk.nl dan regelen wij vervoer.

Vraag over de cursus...