Gemeente profiel of Wie wij zijn

Over…

Wie zijn wij?

De Kapelkerk Alkmaar (NGK) is een christelijke geloofsgemeenschap in het hart van Alkmaar.

Alkmaar

Alkmaar heeft 110.000 inwoners, het is een aantrekkelijke stad om te wonen en een toeristische trekpleister: een historische binnenstad, evenementen, omgeven door waterrijk polderlandschap en bouwlanden, in de buurt van zee, strand, bos en duinen. Een stad met uitstekende verbindingen binnen Noord-Holland en met de Randstad. Veel bewoners reizen voor hun werk buiten Alkmaar.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Alkmaar tevergeefs belegerd door de Spanjaarden. Vandaar de uitdrukking ‘Bij Alkmaar begint de victorie’. Het winnen kleeft aan deze provinciestad: onze voetbalclub AZ werd tweemaal landskampioen en is populair onder jong en oud.

Alkmaar heeft meerdere historische kerkgebouwen, maar de kerkelijke betrokkenheid is bescheiden. De katholieke, protestantse en evangelische gemeenten zijn veelal klein. Wij hebben als gemeente in 2015 een van deze historische gebouwen, de Kapelkerk, overgekocht van de Protestantse Gemeente.

Kapelkerk

Dit gebouw doet al vijf eeuwen dienst als godshuis en straalt dat ook uit. Wij zien dit gebouw als een Godsgeschenk: het past bij ons streven, een missionair gemeente te zijn voor onze stadsgenoten.

De deuren open

Dat is wat we willen en zoveel mogelijk ook op doordeweekse dagen. Nu is dat op de vrijdag tijdens de kaasmarktperiode en het hele jaar door meestal op donderdag- en zaterdagmiddag, met live muziek. Mensen zijn echt verrast en positief dat ze kunnen binnenlopen om rond te kijken, muziek te luisteren, een kaarsje te branden en een gesprek(je) met de gastheer/gastvrouw te voeren. Jaarlijks lopen zo’n 1000 mensen naar binnen, waarvan een groot deel uit Alkmaar en omgeving.

 Inmiddels is het gebouw ondergebracht in een aan onze kerk verbonden Stichting Kapelkerk om zo ook de exploitatie te vergemakkelijken. Het gebouw is te huur voor een breed scala aan activiteiten.

"Kapelkerk, midden in Alkmaar"

“ Kapelkerk, midden in Alkmaar “ is hoe wij ons presenteren met het logo dat we gebruiken. De naam ‘Kapelkerk’ is bekend bij stadsgenoten, mensen uit de omgeving en toeristen.

Ook door een gebouw van stenen kunnen we zo op een laagdrempelige manier laten zien Wie ons beweegt en ook bezoekers in aanraking brengen met onze Heer Jezus Christus.

Wat voor gemeente zijn wij?

Een levendige gemeente

Wij zijn een levendige gemeente, een gevarieerd gezelschap van mensen in alle leeftijdsgroepen. De afgelopen jaren zijn we gegroeid naar ca. 450 leden (belijdende leden, doopleden en gastleden op ongeveer 170 adressen). De grootste groep wordt gevormd door gezinnen met kinderen op de basis- of middelbare school. De gemeenteleden wonen in Alkmaar en een aantal omliggende gemeentes.

Hechte gemeenschap

Wij zien ons als een hechte gemeenschap van christenen die samen het geloof vieren en naar elkaar en anderen willen omzien. Onze gemeente wil een thuis zijn voor mensen die hun leven in de handen van Christus willen leggen. Ons verlangen is dat veel mensen in Alkmaar Jezus leren kennen. We zoeken steeds naar wegen om de ‘woorden van eeuwig leven’ te vertellen. Telkens weer zijn we verwonderd hoe God mensen tot geloof brengt.

Gereformeerde Kerk (NGK)

Wij zijn een gereformeerde kerk(NGK). Wij geloven in een levende God die zich wil verbinden met mensen, ongeacht wie ze zijn en wat ze doen. Die ook Alkmaarders oproept te geloven in zijn Zoon Jezus Christus, die leeft. Wij beseffen dat wij van Jezus afhankelijk zijn voor onze redding en wij geloven dat zijn Geest ons nabij is, iedere dag. Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Dat is onze inspiratiebron, met woorden van eeuwig leven. We voelen ons uitgedaagd steeds opnieuw te ontdekken wat God ons daarin vandaag te zeggen heeft.

We werken nauw samen

De Kapelkerk is aangesloten bij het landelijke kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. In de regio Noord-Holland werken we samen met 14 andere kerken. Met name hebben we een goede band en een nauwe samenwerking met de Open Hof (een samenwerkingsgemeente van de Nederlandse Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk) te Alkmaar, en ook hebben we een bijzondere band met de pioniersgemeente Hart voor Heerhugowaard. 

Gemeenschap van kringen

We willen bekend staan als een hechte en levende gemeenschap. Vanaf 2014 zijn wij een gemeenschap van kringen. Gemeenteleden zijn ingedeeld in kringen. In die kringengaat de Bijbel open en spreken we vanuit het geloof met elkaar; het is de plek waar we ons leven delen, elkaar bemoedigen en aansporen; waarin liefdevolle relaties mogelijk zijn en waar we klaar staan voor elkaar en voor anderen. De Stuurgroep Kringen begeleidt de kringleiders.

Gemeentemail

Het voornaamste doordeweekse interne communicatiekanaal is de gezamenlijke wekelijkse gemeentemail voor de gemeenteleden. In 2024 stappen we hiervoor over op een kerkapp waarin de communicatie plaats zal gaan vinden.   

Participeren in Mozaïek & Hart voor Heerhugowaard

Met de Open Hof participeren we in Mozaïek en in Hart voor Heerhugowaard. Hart voor Heerhugowaard is onder leiding van ds. Alrik Vos begonnen als kerkplant en is inmiddels een gemeente met ongeveer honderd leden. Mozaïek is een nieuwe kerkplant geleid door een vaste groep mensen uit beide gemeentes die om de twee weken samenkomen met gasten, in Wijkcentrum ‘Overdie’ in Alkmaar. Het gaat om gasten die niet zo snel naar bestaande kerken gaan, maar open staan voor geloofsvragen en op zoek zijn naar verdieping en bezinning. Er is een brunch. Na een korte inleiding of een filmpje praten zij over actuele thema’s, belicht vanuit een bijbels perspectief. We streven ernaar dat de voorgangers uit Kapelkerk, Open Hof, Hart voor Heerhugowaard met Mozaïek als team samenwerken, elkaar aanvullen en versterken waar dat nodig en gewenst is.

Kerkenraad

De kerkenraad van de Kapelkerk is onderverdeeld in kerkenraad ‘smal’ en kerkenraad ‘breed’. De totale groep (mannen en vrouwen) bestaat uit de voorganger, zeven pastorale ouderlingen, twee jeugdouderlingen, vier diakenen. Om de pastorale ouderlingen zoveel mogelijk ‘vrij te spelen’ voor hun taken is er een Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) voor de dagelijkse besturing, de organisatorische vragen en de beleidsvoorbereiding. In de CBZ zitten twee bestuurlijke ouderlingen en één bestuurlijk diaken die eveneens deel uitmaken van de kerkenraad. De voorzitter CBZ is ook voorzitter van ‘breed’. De voorganger is adviseur van de CBZ.

Predikant

Sinds 2020 is Paul van der Velde onze predikant. Je kunt hem bereiken via predikant@kapelkerk.nl

Daarnaast werken we veel samen met ds. Alrik Vos van Hart voor Heerhugowaard.

 

Kerkelijke activiteiten

Activiteiten

Als Kapelkerk willen we elkaar als persoon en als gemeente stimuleren om God het middelpunt en de prioriteit van ons leven te laten zijn, Hem te eren, te loven, te aanbidden. We willen ons laten leiden door zijn Geest en het gebed een wezenlijke plaats geven in onze diensten, in het pastoraat, het bestuur, thuis en overal waar mensen Gods aanwezigheid (samen) zoeken.

We ontmoeten elkaar elke zondagmorgen in de Kapelkerk.
Een  paar keer per jaar zijn er gezamenlijke kringpreken.

Jeugddiensten

Er zijn een paar keer per jaar jeugddiensten. De jeugd is dan bij de voorbereiding betrokken.

Heilig Avondmaal

Als gemeente vieren we eens in de zes weken het avondmaal. We eten samen een stukje brood en drinken wat wijn / druivensap. We doen dat graag met gasten. Brood en wijn herinneren ons aan de dood van Jezus Christus aan het kruis: Jezus’ lichaam is verbroken, Zijn bloed heeft gevloeid zodat wij een nieuw leven kunnen leiden. Datzelfde brood en die wijn wijzen ons erop dat Jezus Christus de aanwezige, opgestane Heer is die ons nog steeds elke dag wil vullen met geloof, hoop en liefde. Daarom houdt de voorganger in zelfgekozen woorden de aanwezigen de vraag voor: bent u van harte bereid dat nieuwe leven aan te gaan en Jezus Christus te volgen? Dan bent u van harte welkom deze maaltijd mee te vieren. 

Stille week - Vespers

In de Stille Week (de week voor pasen) houden we vespers, samen met de Open Hof en ook in de Open Hof.

Eigentijdse invulling van de diensten

We houden van een eigentijdse invulling van de diensten. Altijd toegankelijke diensten, begrijpelijke taal, balans in liederen en begeleiding.  Muziek en zang krijgen veel aandacht. Er is veel muzikaal talent. Er zijn twee vaste organisten en een band, waarin een tiental gemeenteleden in wisselende samenstelling participeert.

Audio/Video uitzendingen

Het Tech-Team bestaat uit ca. 15 personen. Elke dienst zorgen daarvan drie leden dat de dienst technische goed verloopt. De beelden in de kerkzaal getoond worden, het mixen van de audio en spraak in de FOH en de live-stream registratie van de dienst op youtube.
De morgendiensten zijn live te volgen!
Via https://kapelkerk.nl/kerkdienst/

Crèche

Er is een crèche voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) in het kerkgebouw zelf.

Welkom & Koffie

Twee gemeenteleden heten alle bezoekers van de dienst bij de ingang welkom. Zij letten erop dat gasten een plek en een bijbel te krijgen. Zij zorgen daarnaast zo nodig voor verder contact.

Na de morgendienst drinken we samen altijd koffie waarbij iedereen welkom is en we elkaar kunnen ontmoeten en spreken.

Jongeren

We zijn ons ervan bewust dat de jongeren in onze gemeente, die leren, studeren en wonen in een geseculariseerde omgeving, speciale aandacht nodig hebben. Daarom besteden wij veel aandacht aan jeugdwerk.

Er zijn jeugdouderlingen voor jongeren vanaf zestien jaar. Samen met jeugdleiders en buddy’s zijn zij er om  de band tussen oudere en jongere gemeenteleden te versterken en om persoonlijke zorg aan de jongeren te bieden.

Buddy’s verzorgen een aantal keren per jaar een gezellige activiteit voor de jongeren en onderhouden contact met hen. Doel van is het verstevigen van de onderlinge relaties tussen de jongeren en individuele aandacht waar dat nodig is.

Bijbelclub groep 7 & 8

Voor de kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool organiseren we een bijbelclub, met aandacht voor het opbouwen van een onderlinge band en geloofsontwikkeling.

Jeugdclub

De jeugsclub is voor de groepen tussen twaalf en vijftien jaar. Zes jeugdleiders zetten zich hier voor in, met steun van de predikanten. De jeugdclub organiseren we samen met de open hof! Zij komen samen in de basisschool De Rank en werken met de methodes Timotheüs en Follow-up. Eenmaal per jaar is er een kamp.

Jeugdvereniging 16+

De jeugdvereniging ‘Timotheüs’ voor de jeugd van 16-25 jaar is een zelfstandig functionerende vereniging. Jongeren van deze vereniging verzorgen regelmatig activiteiten samen met de gemeente of andere verenigingen. Eenmaal per jaar is er een kamp of uitwisseling. Wij komen 1x in de 14-dagen bij elkaar op de zondag avond in ontmoetingscentrum De Rietschoot. Zoek je contact met de JV mail dan naar cjvtimoteus@kapelkerk.nl

Catechisatie

Catechisatie is voor jongeren vanaf 16 jaar in de Kapelkerk, ze komen om de week op maandagavond samen. De jongeren zijn in drie groepen ingedeeld en aan elke groep geeft een jongvolwassenen, leiding. De jeugdouderlingen coördineren dit en zijn ook aanwezig. Onze voorganger Paul komt ook af en toe langs.

Belijdenis Catechisatie

Catechisatie voor zestien-plussers en de belijdeniscatechisatie is in handen van ds. Paul v/d Velde.

Vergaderlocatie

Tegenover de Kapelkerk is een locatie in gebruik. Tijdens de zondagse dienst gaan de kinderen uit de groepen nul-drie en vier-zes wisselend, daarheen voor de wekelijkse kinderpreek. Op hun niveau behandelen zij hetzelfde thema waarover de predikant preekt.

Op de dagen van de week kunnen daar vergaderingen gehouden worden.

Gemeente activiteiten

Participerende gemeenteleden

Er worden een aantal cursussen en activiteiten georganiseerd waar veel gemeenteleden aan bijdragen. 

Alpha en Christianity Explored

De afgelopen jaren zijn de cursussen Alpha en Christianity Explored – in vervolg op elkaar – in hoge frequentie gegeven door onze voorganger en enthousiaste gemeenteleden, die de cursus verzorgden of overheerlijke maaltijden bereidden. Het plan is dit na de zomervakantie weer op te starten.

Gedenkwoensdag

Ieder najaar – rond ‘Allerzielen’ – bieden wij ‘Alkmaarders’ de ruimte om dierbaren te gedenken op de Gedenkwoensdag. Dat gebeurt in een sobere en sfeervolle bijeenkomst in de Kapelkerk. Stilte, liederen en woorden van hoop en troost wisselen elkaar af. Mensen kunnen een foto van de overleden dierbare meenemen. Hun namen worden genoemd en er wordt individueel een kaars aangestoken.

Shopping Night

Tijdens de Shopping Night eind september is de Kapelkerk ’s avonds open. Op diverse plekken in de stad delen we kaarsjes uit die het winkelend publiek in de kerk kunnen aansteken. Zo willen we Alkmaarders de kans bieden om de kerk te ontdekken als een plaats van rust, hoop, en geloof. De kerk is dankzij de kaarsjes sfeervol verlicht en er klinkt klassieke muziek. De aanloop is altijd zeer groot.

De Steiger

De Steiger is een aanloophuis voor en dak- en thuislozen in de Alkmaarse binnenstad, waarin vrijwilligers van onze gemeente en andere kerken meedraaien. De Steiger is de uitvalsbasis voor straatwerk onder prostituees op de Achterdam. Vrijwilligers uit verschillende Alkmaarse kerken zijn hierbij betrokken. Onze crèche op zondagmorgen is ook in dit aanloophuis.

Stichting Present

Stichting Present is een christelijke organisatie die hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar brengt. Gemeenteleden helpen regelmatig mee. Dat gebeurt individueel of in kringverband.

Zendingswerk

Wij werken samen met kerken uit de regio mee aan het zendingswerk in Benin via het samenwerkingsverband West-Afrika Mission.

Tot slot

Disclamer

Het winnen kleeft aan de stad, schreven we aan het begin. Maar als gemeente kunnen we soms teleurgesteld zijn over onze aantrekkingskracht, over lauwheid, over gemeenteleden die hun heil elders zoeken, over jongeren die afhaken en over nog veel meer. Vaak vergeten we dat de gemeente in de eerste plaats een plaats mag zijn waar gewonde mensen samen steeds opnieuw mogen ontdekken dat alleen bij Jezus genezing, geluk en vrede te vinden zijn. Dat evangelie willen en moeten we steeds opnieuw horen!

Kerkenraad NGK Alkmaar – Kapelkerk
maart 2024