Wat wij doen!

w

Kringen

Wij zijn een gemeenschap die is opgedeeld in kringen. Alle leden maken deel uit van een kring. In de kring gebeurt in klein verband wat in de kerkdiensten in het groot gebeurt: God eren, naar zijn woorden luisteren, erover praten en elkaar steunen, bemoedigen en naar elkaar omzien.

Wekelijkse openstellingen

Wij geloven niet in stenen, maar zijn wel heel blij dat we eigenaar zijn van een monumentaal kerkgebouw. De Kapelkerk is een prachtige plek voor rust en bezinning. Ons streven is de kerk voor dat doel open te hebben op de donderdag- en zaterdagmiddagen.

Samen bijbel lezen

Op donderdagen opent de kerk haar deuren om 11 uur. Dan gaan we samen de bijbel lezen. Mooie kans voor wie zich in de bijbel wil verdiepen, maar niet weet waar je beginnen moet. Er staat koffie klaar en er liggen er Bijbels in Gewone Taal op tafel. We lezen iedere keer een psalm en een stukje uit het Johannesevangelie en praten erover door. Wat staat er? Wat raakt je? Om 12.00 uur is het afgelopen.

Kaasmarkt openstelling

Tijdens de kaasmarkt is de kerk open van 10.30-13.30. Om 11 uur wordt het orgel bespeeld door organisten uit de regio.

Gedenkwoensdag

De kerk was vroeger altijd de plek waar mensen gezamenlijk rouwden. De behoefte om in een gezamenlijk ritueel stil te staan bij verlies lijkt in onze tijd niet minder geworden.

Daarom zetten wij de deuren van de Kapelkerk open op de woensdag in de week waarin ‘Allerzielen’ (in november) valt. De deuren staan voor iedereen open. In een eenvoudige liturgie wisselen stilte, liederen en woorden van hoop en troost elkaar af.

Als u dat wilt kunt u een foto van de overledene meenemen. Er is gelegenheid om een licht aan te steken, waarbij de naam van de overledene genoemd zal worden. We hopen op deze manier invulling te geven aan ons verlangen om er als Kapelkerkgemeente voor inwoners van Alkmaar te zijn.

Night of Light in Kapelkerk

Tijdens Shopping Night eind september zet de Kapelkerk graag haar deuren open om een kaars aan te steken. De kerk is ’s avonds open en sfeervol verlicht en er klinkt muziek. Op diverse plekken in de stad worden er kaarsjes uitgedeeld die in de kerk kunnen worden aangestoken. Zo willen we Alkmaarders de kans bieden om de kerk te ontdekken als een plaats van rust, hoop, en geloof.

Ontmoetingsdiensten

Iedereen is altijd welkom tijdens onze kerkdiensten. Wie eens in de kerk wil kijken of op zoek is naar God of naar bezinning, rust en troost, kan altijd binnen lopen en kennismaken met de Kapelkerk. De muziek is een mix van hedendaagse liederen, gespeeld door een band en traditionele liederen, begeleid door het monumentale Müllerorgel. We bidden samen en lezen uit de bijbel. Er is een meditatie (preek) in begrijpelijke taal over een onderwerp dat ons allemaal bezighoudt. Na afloop is er tijd voor koffie, lekkers en een goed gesprek.

Je bent van harte uitgenodigd!

Een altijd zeer druk bezochte en speciale dienst is de kerstnachtdienst op 24 december.

Orgel laten horen

Op zaterdag laten we het orgel zoveel mogelijk klinken tussen 12 en 16 uur. Dit instrument is van Christian Müller uit 1762. Het klinkende deel is nog altijd de creatie van vader en zoon Müller. Het orgel heeft 19 registers, verdeeld over hoofdwerk en bovenwerk.