Wat wij organiseren!

w

Kringen

wij zijn een gemeenschap die is opgedeeld in kringen. Alle leden maken deel uit van een kring. In de kring gebeurt in klein verband wat in de kerkdiensten in het groot gebeurt: God eren, naar zijn woorden luisteren, erover praten en elkaar steunen en bemoedigen.

Wekelijkse openstellingen

Wij geloven niet in stenen, maar zijn wel heel blij dat we eigenaar zijn van een monumentaal kerkgebouw. De Kapelkerk is een prachtige plek voor rust en bezinning. Ons streven is de kerk voor dat doel open te hebben op donderdag en zaterdag.

Samen bijbel lezen

Op donderdagen opent de kerk haar deuren om 11 uur. Dan gaan we samen de bijbel lezen. Mooie kans voor wie zich in de bijbel wil verdiepen, maar niet weet waar je beginnen moet. Er staat koffie klaar en er liggen er Bijbels in Gewone Taal op tafel. We lezen iedere keer een psalm en een stukje uit het Johannesevangelie en praten erover door. Wat staat er? Wat raakt je? Om 12.00 uur is het afgelopen.

Kaasmarkt openstelling

Tijdens de kaasmarkt is de kerk open van 10.30-13.30. Op het hele uur beginnen dan orgelconcerten door organisten uit de regio.

Gedenkwoensdag

De kerk was vroeger altijd de plek waar mensen gezamenlijk rouwden. De behoefte om in een gezamenlijk ritueel stil te staan bij verlies lijkt in onze tijd niet minder geworden.

Daarom zetten wij de deuren van de Kapelkerk open op de woensdag in de week waarin ‘Allerzielen’ (2 november) valt. De deuren gaan om 19:30 uur voor iedereen open. In een eenvoudige liturgie die om 19:45 uur begint wisselen stilte, liederen en woorden van hoop en troost elkaar af.

Als u dat wilt kunt u een foto van de overledene meenemen. Er is gelegenheid om een licht aan te steken, waarbij de naam van de overledene genoemd zal worden. We hopen op deze manier invulling te geven aan ons verlangen om er als Kapelkerkgemeente voor inwoners van Alkmaar te zijn.

Night of Light in Kapelkerk

Tijdens Shopping Night eind september zet de Kapelkerk graag haar deuren open om een kaars aan te steken. De kerk is tussen 19:00 en 22:00 uur sfeervol verlicht en er klinkt klassieke muziek. Op diverse plekken in de stad worden er kaarsjes uitgedeeld die in de kerk kunnen worden aangestoken. Zo willen we Alkmaarders de kans bieden om de kerk te ontdekken als een plaats van rust, hoop, en geloof.

Speciale diensten

Sinds een aantal jaren organiseert de Kapelkerk vriendendiensten. Dat zijn laagdrempelige diensten. Wie eens in de kerk wil kijken of op zoek is naar God of naar bezinning, rust en troost, kan zo kennismaken met de Kapelkerk. De muziek is een mix van hedendaagse liederen, gespeeld door een band en traditionele liederen, begeleid door het monumentale Müllerorgel. We bidden samen en lezen uit de bijbel. Er is een meditatie (preek) in begrijpelijke taal over een onderwerp dat ons allemaal bezighoudt. Na afloop is er tijd voor koffie, lekkers en een goed gesprek. De bedoeling is dat de term vriendendiensten in de loop van het jaar gaat veranderen in ‘themadiensten’. Dat doen we omdat we ernaar streven dat iedere dienst op zondag een vriendendienst is.

Je bent van harte uitgenodigd! En natuurlijk ben je ook bij alle andere
diensten meer dan welkom. 

Een altijd zeer druk bezochte speciale dienst is de kerstnachtdienst op 24 december.

Orgel laten horen

Op zaterdag laten we het orgel zoveel mogelijk klinken tussen 12 en 16 uur. Dit instrument is van Christian Müller uit 1762. Het klinkende deel is nog altijd de creatie van vader en zoon Müller. Het orgel heeft 19 registers, verdeeld over hoofdwerk en bovenwerk.