Online Kerkdienst Alkmaar

Op deze pagina zal de opgenomen dienst van de Kapelkerk, de Open Hof of Hart voor Heerhugowaard, hier te zien zijn. 
De komende dienst zal rond 10 uur hier geplaatst worden. Tot die tijd staat de dienst van de vorige keer er nog.

Verbaasd door de komst van de Geest
Online dienst 31 mei 2020 | Voorganger: Ds. Alrik Vos | Kapelkerk Alkmaar

Ook bijdragen aan de collecte van deze zondag?

1e collecte

Kerk

2e collecte

Zending
(W-Afrika Mission)

Zie info hieronder

 

Geven?

Als  jij wil bijdragen aan de collecte dan kan dat via de GIFT-app (met QR-code) of door te storten op de volgende bankrekeningen, graag onder vermelding met het doel van de collecte:

* 1e collecte:
bankrekening kerk, NL 85 INGB 0000 5162 76
* 2e collecte:
bankrekening diakonie, NL 13 RABO 0396 4610 34

Uitleg Givt App