Online Kerkdienst Alkmaar

Op deze pagina zal de live-uitzending van de Kapelkerk te zien zijn.
De eerstvolgende dienst zal rond 10 uur hier zichtbaar worden. Tot die tijd staat de dienst van de vorige keer er nog.

11 april 2021 -Ds. Paul v/d Velde.
Live Stream  | Kapelkerk Alkmaar 

Geven?

Als  jij wil bijdragen aan de collecte dan kan dat via de GIFT-app (zie de QR-code) of door te storten op de volgende bankrekeningen, graag onder vermelding met het doel van de collecte:
* 1e collecte:
bankrekening kerk, NL 85 INGB 0000 5162 76
* 2e collecte:
bankrekening diakonie, NL 13 RABO 0396 4610 34