Privacy beleid – AVG

Ons privacy beleid waar in ook staat hoe we omgaan met de AVG, is te lezen in onderstaande documenten.

Privébestand - Toegang verboden

Privébestand - Toegang verboden

Privébestand - Toegang verboden