Het jaarthema van de kringen in 2019/2020 is Blijvend in Zijn Liefde. Na de zomer in 2019 mochten we samen nadenken over liefde voor je naaste, liefde voor jezelf en liefde voor de schepping. In het nieuwe jaar gaat het over gebed: want hoe kun je in Gods liefde blijven? Door te bidden!

Rondom dit thema is er kringpreek: dit is een gezamenlijke dienst met De Open Hof. Dit jaar zijn de kringpreken op 9 februari, 29 maart en 10 mei.